Bilder ligger for salg :)

Bilder ligger for salg :)
TRYKK deg inn på bildet :):)

Velkommen inn..Her er en smake bit av mitt liv som fruen :)


Med kunst som hobby..


fredag 5. august 2011


Til Alle ♥


Behandlingen starter med å balansere høyre og venstre hjernehalvdel.
Når disse sidene er i balanse, muliggjør det bedre flyt mellom forestillingsevnen, tenkeevnen, fatteevnen og hukommelsen.
På den måten møtes ”ikke-væren” med ”væren”. Det vil si at det ...egentlige JEG møter hjernen, som er det mest avanserte og utviklede instrument JEG har for å kommunisere med omverden.
 
 F.eks. hvis jeg er verdens beste pianist, hjelper det ikke hvis pianoet er ustemt. Resultatet blir falsk. Behandlingen skaper balanse mellom to hovedfunksjoner i oss, nemlig hode (hjerne) og hjerte, det vil si mellom tanker og følelser eller viten og tro.
Det jobbes med din relasjon til din indre verden, og du oppnår en dyp forståelse av deg selv.
Du har tanker – og du har følelser – men du er noe langt større i din innerste essens. Gjennom behandlingen i IndreRo, blir dette veldig synlig for deg.
Du går i deg selv, og klarer å observere dine tanker og følelser uten å være fordømmende eller fanget av dem.
I daglig ordbruk bruker vi ofte ord som: Jeg er såret (om å observere at jeg har en såret følelse) Jeg er trist (om å observere at jeg har en trist følelse) Jeg er deprimert (om å observere at jeg har en vond følelse) Jeg er sint (om å observere at jeg har en sint følelse) Osv...
 
Alle disse uttalelsene gjør at du programmerer hjernen din med et bilde av verden som er for trangt og lite. Det skapes et slør i sinnet ditt mellom din indre virkelighet og den reelle verden.
Det gjør din indre verden trang og veldig liten.
Dette er følelser som du har – men ikke som du er.
IndreRo hjelper deg til å skille mellom hva du er og hva du har og komme ut av ditt indre selvlagde fengsel. Hva behandles med IndreRo? Dårlig selvfølelse Lavt selvbilde Angst Dysleksi Skyldfølelse Traumer Tvangstanker Sinne/sjalusi Stress Samlivsproblemer Fobier Avhengighet Konsentrasjonsvansker Posttraumatisk stresslidelse Nedsatt følelse i kroppen Psykosomatiske problemer Sorg Kjærlighetssorg Depresjon Hyperaktivitet To verdener Den ene er den ytre verden, som er felles for alle.
 Der eksisterer mineraler, planter og dyr. Den andre verden er den indre verden. Der eksisterer tanker og følelser. Når du lukker øyene dine og går innover i deg selv, merker du den indre verden.
Den egentlige verden er den indre verden. Verden der ute er nøytral.
Hvis du er fri i den indre verden, er du også fri i den fysiske verden. Betingelsen er følgende: Når jeg befinner meg i den indre verden, dvs når jeg lukker øyene mine og tenker på og reflekterer over de mennesker som jeg kjenner, må jeg føle at jeg er kongen eller dronningen i min egen indre verden.
 Ingen andre enn meg selv skal få dominere meg.
Min verden skal ikke være okkupert av andre. Foreldre er de første som programmerer oss. Etter på kommer det de andre nære rundt oss.
 
F.eks.: Du og fire av dine kolleger får beskjed fra sjefen om at dere skal til Afrika på et oppdrag i to uker. Du elsker å reise, en av de andre drømte alltid om å reise til Afrika, den tredje personen spiller det ingen ingen rolle for - Norge eller Afrika, mens den fjerde personen er redd for å fly, og den femte personen er utrygg overfor alt ukjent.
Beskjeden som kommer fra sjefen, er felles for alle.
 Dere tar samme toget til flyplassen og samme flyet til Afrika. Dere bor samme sted i Afika og reiser alle tilbake til Norge etter to uker.
 Alt som skjedde i den ytre verden/fysiske verden, var likt for alle.
Turen var himmelsk for to personer, nøytral for én og helvete for de to andre. Som du ser, den reelle verden er den indre verden.
Vi kan ikke forandre den ytre verden. Dvs at vi kan hverken forandre Afrika eller flyet. Det eneste vi kan forandre, er våre egne indre instillinger. Med en gang den indre verden blir forandret, blir automatisk den ytre verden annerledes. Metoden indreRo(IR) er veldig effektiv for å endre indre innstillinger og programmer

Ingen kommentarer: